Wat eet een minizeboe zo allemaal?

In het land van oorsprong leven minizeboes op schrale gronden. Van nature hebben ze dus veel minder nood aan eiwitten en voedselrijke voeding dan onze gangbare runderen. Als de minizeboes over een ruime weide beschikken, moet tijdens de zomermaanden niet bijgevoederd worden. In het gras zit alles wat zeboes nodig hebben: structuur en energie. Vanaf oktober tot mei is er meestal weinig gras en is de voedingswaarde ervan te laag, waardoor bijvoederen noodzakelijk is. Wees steeds alert dat je niet te veel gaat voederen, want minizeboes zijn geen productiedieren en verbruiken veel minder energie dan onze westerse vlees- en melkkoeien.

Bij het samenstellen van een rantsoen, moet je er steeds voor zorgen dat er zowel voedselrijk voedsel, als structuurrijk voedsel aanwezig is. Het voedselrijk voedsel levert de nodige energie voor de dieren en het structuurrijk voedsel levert vezels die noodzakelijk zijn voor een goed verteringsproces.

Hooi, voordroog en stro

Hooi heeft een prima voedingswaarde door de aanwezigheid van eiwitten en bevat matig tot veel vezels. Hierdoor is hooi het ideale voeder tijdens de wintermaanden. Zeboes kunnen perfect overwinteren enkel op hooi.

Voordroog is een waardig alternatief voor hooi, maar een stuk duurder. In plastic gewikkelde kleine pakken zijn geschikt voor hobbyfokkers met minder dan twintig runderen. Kuilgras is pas interessant vanaf twintig dieren.

Stro daarentegen, bevat haast geen eiwitten en is nog vezelrijker dan hooi. Als je stro geeft in plaats van hooi of voordroog moet je dit combineren met bieten en eventueel een beetje krachtvoeder. Anders voldoet je rantsoen niet aan de energiebehoefte en kan je verstopping veroorzaken. Controleer regelmatig de mest en stuur uw voedergedrag zonodig bij.

Bieten

Bietenpulp is een restproduct uit de suikerbietenindustrie. Het is een vezelrijk voedsel met een geringe voedingswaarde en kan gebruikt worden om structuur te geven aan uw dieren. Echter, bietenpulppellets zijn duurder dan hooi of strooi.

Voederbieten zijn helemaal niet structuurrijk, maar leveren snelle energie die onmiddellijk vrij komt voor de koe. Geef niet meer dan 5kg voederbieten per volwassen minizeboe per dag om te dunne mest en klauwproblemen te voorkomen.

Krachtvoer en snoepjes

Krachtvoer bevat veel eiwitten en heeft een enorm hoge energiewaarde. Krachtvoeder is echter zeer structuurarm. Daarom mag je nooit alleen krachtvoeder geven, maar dit combineren met een structuurrijk voeder. In de Belgische handel zijn er geen specifieke krachtvoeders beschikbaar voor zeboes of andere hobbyrunderen. De krachtvoeders voor mestrunderen en melkkoeien zijn te zwaar en niet geschikt, maar de voeders voor jongvee zijn wel goed. Bij het geven van krachtvoeder moet je steeds alert zijn voor overvoeding. 0,5kg krachtvoeder per volwassen dier per dag is voldoende. Geef nooit meer dan 1kg per dier per dag. Te vetgemeste runderen krijgen gezondheidsproblemen en moeilijkheden bij het afkalveren.

Stukgesneden appelen, pompoen en gedroogd brood lusten ze als snoepje, maar wees er zuinig mee. Appels zorgen voor gisting in de magen en brood is een vetmaker.

Voorzie ook een liksteen

Elke minizeboe heeft een zoutbehoefte die afhankelijk is van het lichaamsgewicht, leeftijd, drachtigheid, vochtverlies en melkgift. Doordat het rantsoen van de minizeboes hoofdzakelijk uit ruwvoeder bestaat en vaak geen of weinig krachtvoeder gegeven wordt, kan een zouttekort optreden. Vaak gaan de rundjes dan likken aan de muren en andere objecten. Een tekort aan zouten resulteert in verminderde eetlust, melkgift, groei, weerstand en vruchtbaarheid. Om dit te voorkomen voorzie je een liksteen voor rundvee. Deze likstenen bestaan hoofdzakelijk uit zouten, maar bevatten ook essentiële sporenelementen die vaak te weinig aanwezig zijn in het rantsoen. De liksteen hang je op een plaats die steeds toegankelijk is voor de rundjes, zodat ze naar behoefte kunnen likken.

De voeding De voeding De voeding